bozcaadakonaklamayerleri.com Bozcaada Konaklama Yerleri, Butik Otel Pansiyon Rehberi

bozcaadakonaklamayerleri.com
Title: Bozcaada Konaklama Yerleri, Butik Otel Pansiyon Rehberi
Keywords: bozcaada
Description: Bozcaada (Tenedos) konaklama yerleri ve restaurant rehberi, bozcaada ile ilgili Konaklama, Otel, Pansiyon, ula??m bilgileri i?in haz?rlanm?? bir sitedir.
bozcaadakonaklamayerleri.com is ranked 1104214 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,819. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. bozcaadakonaklamayerleri.com has 43% seo score.

bozcaadakonaklamayerleri.com Information

Website / Domain: bozcaadakonaklamayerleri.com
Website IP Address: 192.185.21.124
Domain DNS Server: ns8146.hostgator.com,ns8145.hostgator.com

bozcaadakonaklamayerleri.com Rank

Alexa Rank: 1104214
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bozcaadakonaklamayerleri.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,819
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $560
Yearly Revenue: $6,819
Daily Unique Visitors 1,719
Monthly Unique Visitors: 51,570
Yearly Unique Visitors: 627,435

bozcaadakonaklamayerleri.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sat, 30 Jul 2016 11:42:34 GMT
Server nginx/1.10.1

bozcaadakonaklamayerleri.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
bozcaada 58 3.74%

bozcaadakonaklamayerleri.com Traffic Sources Chart

bozcaadakonaklamayerleri.com Similar Website

Domain Site Title

bozcaadakonaklamayerleri.com Alexa Rank History Chart

bozcaadakonaklamayerleri.com aleax

bozcaadakonaklamayerleri.com Html To Plain Text

Bozcaada Konaklama Yerleri, Butik Otel Pansiyon Rehberi Bozcaada Bozcaada (Tenedos) konaklama ve restaurant rehberi, bozcaada ile ilgili Konaklama, Bozcaada otelleri, Pansiyon, restaurantlar, ula??m bilgilerine ula?man?z i?in haz?rlanm?? bir sitedir. Bozcaada Konaklama Yerleri Konuklar?m?z?n en iyi ?ekilde a??rlanmas? adam?zdaki turizm i?letmecili?inin ilkeleri aras?ndad?r. Konaklama se?enekleri; Merkez i?i Merkez d??? Bozcaada Feribotu iskeleye yakla??rken masals? bir dünyan?n kap?lar?n? aralad???n? dü?ünüyor insan. Adaya ilk ad?m att???n?zda o boz g?rüntüsünün i?indeki etkileyici güzelli?ini fark ediyorsunuz, gizli bir cennet gibi. Temiz havas?n? bol bol i?inize ?ekip, Arnavut ta?l? ye?illiklerle süslenmi? sokaklar?nda yürürken, size ait gibi hissetti?iniz tertemiz koylar?n? ke?fettik?e kendinizi art?k ADALI gibi hissediyorsunuz. Bir par?an?z art?k hep burada kalacak. Ula??m, ?klim ve Do?a ?zellikleriyle ?ne ??kan Bozcaada Bozcaada, Ege Denizi'nin kuzeydo?usunda, ?anakkale Bo?az?n?n 12 deniz mili güneyinde yer almaktad?r. ?anakkale Merkez il?esine 25 deniz mili, G?k?eada'ya 17 deniz mili, Limni adas?na 26 deniz mili, Midilli adas?na 27 deniz mili, Anadoluya ula??m ?anakkale Ezine il?esi Geyikli Yükyeri iskelesine 4 deniz mili uzakl?ktad?r. Bozcaadan?n ?evresi 38 kilometre olup yüz?l?ümü 36.67 kilometre kare'dir. Ada ?evresinde irili ufakl? 17 kü?ük adac?k dahil edildi?inde toplam yüz?l?ümü 37.6 kilometre kare'dir. Tav?an adas? ve Mavriya adas? olarak bilinen adac?klardan en büyü?ü 800 d?nümdür. Bozcaada yeryüzü ?ekilleri bak?m?ndan al?ak olup en yüksek tepesi olan G?ztepenin rak?m? 192m'dir. Su kaynaklar? bak?m?ndan ?ok zengin olmayan bozcaada da k???n akan bir?ok dere yaz?n kurumaktad?r. ?e?itli koy ve burunlar Adaya ?zgü yer ?ekilleridir. Bozcaada'da 12 koy ve 12 burun ve kuzey k?sm?nda uzun kumsallar bulunmaktad?r. Bozcaada iklimi Akdeniz iklimi etkisi alt?ndad?r. Yazlar serin ve kurak, k??lar ?l?k ve az ya???l? ge?er. Sert poyraz?n oldu?u zamanlarda serin oldu?u gibi s?cak lodos rüzgarlar? da esmektedir. Rüzgar, enerji santraline uygun olu?u i?in polente fenerinin bulundu?u mevkiiye Rüzgar enerji santrali kurulmu?tur. ?? k?s?mlarda ormanl?k alan olsa da ?nemli denilecek büyüklükte üzüm ba?lar? bulunmaktad?r. Akdeniz bitki ?rtüsü maki ve ?al?lar ?ok?a g?rülmektedir. Yap?lan ara?t?rmalarda 65 familyaya ait 437 tür bitki ?e?idi bulunmaktad?r. ?nceleri kasaba merkezini Rum ve Türk Mahallesi olarak ikiye ay?ran derenin yerine günümüzde ??nar ?ar?? Caddesi bulunmaktad?r. Ada merkezi ?u anda Cumhuriyet (Rum) ve Alaybey (Türk) Mahallesi diye iki mahalleden olu?maktad?r. Cumhuriyet Mahallesinde Rum, Alaybey Mahallesinde Türk mimarisine ait izler ta??yan yap?lar mevcuttur. Bozcaada Accommodation Our guests are welcomed to the island between the principles of our tourism business in the best way. Accommodation options ; Bozcaada (Tenedos) accommodation and restaurant guide, accommodation on Bozcaada , Bozcaada hotels , inns , restaurants, a site designed to help you achieve the route . Bozcaada ferry pier thinks approaching epic opened the door to a world of people. When you take the first step you realize the impressive beauty of the island of corrupt image , such as a hidden paradise . Pull on your drink plenty of fresh air , walking through the streets decorated with stones Albanian greenery, pristine bays you feel like you belong to yourself anymore as you explore you feel like muscles. You will always stay here a bit longer. Bozcaada, in the northeast of the Aegean Sea, is located 12 nautical miles south of the Dardanelles. 25 nautical miles from the Dardanelles Central district of G?k?eada 17 knots, Limnos island 26 nautical miles from the island of Lesbos 27 knots, Anatolia transportation ?anakkale Ezine district Geyikli Yükyeri to the pier 4 nautical miles away. Bozcaada is 38 kilometers from the surrounding area is 36.67 square kilometers area. When the island around 17 small islands of various sizes are included in a total area of ??37.6 square kilometers. Rabbit Island and the largest of the islands, known as the island Mavrica is 800 acres. Bozcaada is low in terms of the earth's shape is 192m in altitude, the highest peak G?ztepe. Bozcaada not very rich in water resources are also many streams flowing dry summer in winter. Several bays and headlands on the island are unique landforms. Bozcaada has 12 bays and 12 beaches in the northern part of the nose and long. Bozcaada climate is influenced by the Mediterranean climate. The summers are cool and dry, winters are mild and little rainy. As it is cool in the hot south wind when it is in the northeaster blowing hard. Wind energy reworked to fit the groove of the lighthouse where the polenta is established to plant wind power plant. Although there are important forested areas it said to be sized vineyards in the interior. Mediterranean vegetation, shrubs and bushes are seen a lot. There are 437 plant species belonging to 65 families in the research. First, the Greeks are in the center of town and instead present Plane Market Street divides into two streams Turkish Quarter. Island center is now the Republic (Greek) and Alaybey (Turkey) said neighborhood consists of two neighborhoods. Republican district in Greek, Alaybey neighborhood is made available in the traces of Turkish architecture. Transportation from Istanbul ; 1) Tekirdag , Gallipoli, the bride or Kilitbahir ferry from Eceabat to ?anakkale . Canakkale Geyikli the pier , you can Bozcaada. 2) Yenikap?'dan proceeds from the ferry to Bandirma, Biga, Bell , Bayrami?, the Geyikli pier on Ezine , you can Bozcaada. Bozcaada between Istanbul takes approximately 7 hours. Ankara to transport ; Eski?ehir, Bilecik , Bursa, Bell , Bayrami?, the Geyikli pier on Ezine , you can Bozcaada. Bozcaada, it takes about 12 hours from Ankara . UYSAL PANSiYON Bozcaada Tarihi Namazgah meydan?nda bulunan bir pansiyon. BOZCAADA PANSiYON ?zeni ve konukseverli?i ile evinde hisseder insana kendini. ?YKü BUTiK OTEL Her yan?nda hat?ra ve nostalji ya?atan lüks dekorasyonlu bir otel. iLYADA OTEL Bozcaada'n?n panoromik manzaras?na hakim, bah?esinde ye?il ve mavinin bulu?tu?u bir otel. SARDUNYA OTEL Ege ruhu ta??yan, konuklar?n? ege s?cakl???yla a??rlayan ve ege lezzetleriyle bulu?turan bir aile. UMUT DEN?Z? KONUKEV? ?zenle dekore edilmi?,ferah, bah?eli bir bozcaada konukevi. ALESTA OTEL Bozcaada ya hakim bir tepeye kurulu,sakin ve huzurlu bir tatil i?in misafirlerini bekliyor. PANORAMA OTEL Otelde, etkileyici manzaraya yak??acak lüks ve konforlu bir konaklama hizmeti verilmektedir. PETUNYA APART OTEL Baykan Ailesi adaya a??k olup,kendi tasarlad?klar? Ada'ya yak???r bir yap? ile turizme kat?ld?lar. 1 NOLU K?RALIK EV 2 katl? ve 3 odal? olan ev e?yal? olup evin i?inde her türlü ara? gere? mevcuttur. 2 NOLU K?RALIK EV 2 katl? ve 2 odal?, bozcaada limana hakim manzaras?yla nostaljik bir adaevidir. EBRUL? OTEL Sahipleri bozcaadal? olan Ebruli Otel 10 odal?d?r. 1 adet BALAYI ODASI bulunmaktad?r. POYRAZ BA? PANSiYON Do?ayla i? i?e, huzurlu, ba? ve bah?e i?erisinde tüm meyve a?a?lar?n?n alt?nda keyifli.... MELEK PANSiYON Deniz manzaral? s?ms?cak güleryüzlü i?letmecilere sahip bir pansiyon. TALAY BA?LARI KONUKEV? Sulubah?e deyince ilk akla gelen isimlerden olan TALAY Ailesine ait butik bir otel. MAV? BUTiK OTEL Sokullu Pa?a Cami paralelinde olan, adan?n en ?irin ve nostaljik sokaklar?ndan birinde bir otel. ACAR APART PANSiYON Ada'n?n se?kin marketlerinden olan ACAR MARKET'e ait bozcaada merkezde bulunan bir pansiyondur. EL?T PANSiYON Restore edilerek hizmete koyulan, ah?ap'?n yaratt??? sa?l?kl? ve huzurlu ortama sahip bir pansiyon. TENEDOS ASMA BA?EV? PANSiYON Do?an?n kuca??nda, Ada üzüm ba?lar?n?n ortas?nda bir pansiyon. ?MBAT PANSiYON Türk mahalesinin ?irin ve tarihi sokaklar?n?n birinde Geni?,ferah... YASEM?N BA?EV? PANSiYON Adan?n ?ay?r Mevkinde bulunan ye?il cennetin ortas?ndaki ba? evi pansiyonu. AL?ZE OTEL Ada Merkezine 1 km uzakl?kta bulunan yeni a??lm?? bir otel. HERA BUTiK OTEL Hera birbirinden farkl? konsepteki odalar?n dekorasyonlar?nda titizlikle AKARSU KALYOP? OTEL Madam Kalyopi'nin 100 y?ll?k evi asl?na uygun olarak restore edilerek hizmete sunulmu? bir otel. EYLEM PANSiYON D?NLENT? EV? Tam 3 nesildir Ada’da ya?ayan bir aileye ait pansiyon. YAKAMOZ RESTAURANT Deniz kenar?nda unutulmaz lezzetlerin yap?ld??? bir restaurant. KALA?S BUTiK OTEL Ad?n? rüzgar tanr?s? Boreas'?n o?lundan alm?? Kalais Otel... KARNA BUTiK OTEL & BA?EV? 2010 y?l?nda hizmete a??lan Otelde 8 oda ve 16 yatak bulunmaktad?r. ELA TENEDOS BUTiK OTEL Modern konfor anlay??? ile tasarlanan ve d??enen yeni bir otel. Rüzgargülü Otel Sahile, Bal?k restaurantlar?na 40-50 metre, Feribot iskelesine 3 dakika mesafede olan bir otel. AKGüN PANSiYON Ada'y? panoromik olarak g?ren kale ve deniz manzaral?, sessiz, huzurlu bir pansiyon. e2 DEN?Z BUTiK OTEL Merkezde deniz kenar?na 10 metre mesafede, ?zenle d??enmi? bir otel. LEFKOFR?S BUTiK OTEL Kuruldu?u tepeden anakaray? olduk?a net g?rebilece?iniz bir manzaraya sahip otel. PATALYA PANSiYON Her odan?n ayr? giri?inin oldu?u olduk?a konforlu ve muhte?em manzaraya sahip bir pansiyon. N?LADA KONUKEV? Ada merkezde geleneksel ada konukevi. Umudivenizi konukevi güvencesiyle sizleri bekliyor. M?NE TAT?L EV? Mine Tatil Evleri ?ehir hayat?ndan kurtulup rahat huzurlu bir ortam isteyenler i?in ideal bir yer. R?SUS BUTiK OTEL 2010 y?l?nda butik otel olarak hizmete a??ld?. Ortaya 7 odal?, ?irin... MERKEZ M?NE TAT?L EV? Emekli ??retmen BA?AK?IO?LU ailesinin i?letti?i Mine Tatil Evler. ?EN EV PANSiYON Rum mahalesinin ?irin sokaklar?n?n birinde tarihi Kilise kar??s?nda tarihle i?i?e sessiz, huzurlu... ATE? B?CE?? BA?EV? Ate? B?ce?i Ba?evi Yoga ile rahat ve huzurlu bir tatil. Apart b?lümlerin hepsinde mutfak, banyo-wc bulunuyor. ?EN BA?EV? Bozcaada ?ay?r Mevkiinde denize ve plaja yak?n oda kahvalt?l? do?a ile i?i?e ba?evi pansiyon IRMAK BA?EV? Bozcaada Ba?kuyu Mevkiinde Merkeze yürüme mesafesinde ba?evi pansiyon KALE PANS?YON Bozcaada Cumhuriyet (Rum) Mahallesinde y?llar?n tecrübesiyle... Bozcaada Bozcaada (Tenedos) konaklama yerleri ve restaurant rehberi, bozcaada ile ilgili Konaklama, Otel, Pansiyon, ula??m bilgileri. iLYADA OTEL Bozcaada'n?n panoromik manzaras?na hakim, bah?esinde ye?il ve mavinin bulu?tu?u bir otel. ERG?N PANSiYON - BUTiK OTEL Ada da 1992 y?l?ndan bu yana Modern, yenilik?i i?letme, Tarihi Kale arkas?nda Rum mahallesinde denize yak?n otel pansiyon. AKSOY BUTiK OTEL Modern mimaride dekore edilmi?, misafirlerine ??k ve konforlu konaklama imkan? sunan bir otel. ADA OLYMPOS BUTiK OTEL Ada'n?n kalbinde yer al?yor Ada Olympos Otel, sade modern dekore edilmi? odalar ile konforlu konaklama olana?? sunuyor. ALBATROS OTEL Ge?mi?inde ?arap mahseni olarak kullan?lan, sonralar? yeniden yap?land?r?lan 2011 sezonunda misafirlerine kap?lar?n? a?an... ASPAVA OTEL Ta? Avlusunda Liman ve Kale Manzaral? kahvalt? keyfi... BADEML?K OTEL Bademlik Otel, Adan?n sevilen, ?al??kan karakteri Emin MERAL (Alaybey Mah. Muhtar?) ve ailesi... ANATOL?A OTEL Sakin, huzurlu ve merkeze yak?n b?lgelerinden biri olan Tekirbah?e’de bulunuyor Anatolia Otel... EFHAR?STO OTEL Güleryüzlü i?letmecisi ve Personeli ile... ATAK BUT?K OTEL Tek, iki, ü? ki?ilik oda se?enekleriyle... KAR?NA V?NEYARD HOUSE BUT?K OTEL Modern mimarisi ile do?a ile i?i?e Butik Otel... OTELLER ?ykü Butik Otel ilyada Otel Sardunya Otel Alesta Otel Panorama Otel Petunya APART Otel Ebruli Otel Aksoy Otel Talay Ba?lar? Konukevi Mavi Butik Otel Alize Otel Hera Butik Otel Akarsu Kalyopi Otel Kalais Otel Karna Otel & Ba? Evi Ela Tenedos Otel Rüzgargülü Otel e2 Deniz Otel Lefkofris Otel Ergin Pansiyon & Otel Risus Butik Otel Albatros Otel Ada Olympos Butik Otel Aspava Otel Bademlik Otel Anatolia Otel Efharisto Otel Atak Butik Otel Karina Vineyard House Otel PANSiYONLAR Uysal Pansiyon Bozcaada Pansiyon Umut Denizi Konukevi Melek Pansiyon Acar APART Pansiyon Elit Pansiyon ?mbat Pansiyon Yasemin Ba?evi Eylem Pansiyon Akgün Pansiyon ?en Ev Pansiyon Patalya Pansiyon Nilada Konukevi Merkez Mine Tatil Evi Kale Pansiyon BA? EVLER? Mehmet Acar Ba? Evi Tenedos Asma Ba? Evi Poyraz Ba? Evleri Karna Ba? Evi ?en Ba? Evi Pansiyon Irmak Ba? Evi Pansiyon Ate? B?ce?i Ba? Evi Kiral?k Ba?evi 1 Kiral?k Ba?evi 2 TAT?L ??FTL?KLER? Mine Tatil Evi K?RALIK EVLER 1 NOLU EV 2 NOLU EV 3 NOLU EV 4 NOLU EV 5 NOLU EV 6 NOLU EV 7 NOLU EV 8 NOLU EV 9 NOLU EV 10 NOLU EV 11 NOLU EV 12 NOLU EV YEME & ??ME HASAN TEF?K Lokantas? YAKAMOZ Restaurant LALEZAR Kahvalt? Salonu SADECE K?fteci KOKOMURO K?zde Kokore? ROMMA Dondurma RIHTIM CAFE BOZCAADA Bozcaada Tarihi Bozcaada ?klimi Bozcaada Co?rafyas? Bozcaada Mimarisi Bozcaada Ula??m Bozcaada Koylar? Bozcaada Kültürü Bozcaada Aktiviteleri Bozcaada Yararl? Bilgiler Bu web sitede yay?nlanan tüm metin ve grafiklerin hakk? www.bozcaadakonaklamayerleri.com a aittir. Alaybey Mah. Muratbey Sok. No:21, 17680 Bozcaada/?anakkale

bozcaadakonaklamayerleri.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: BOZCAADAKONAKLAMAYERLERI.COM
 Domain ID: 1733482458
 WHOIS Server: whois.isimtescil.net
 Referral URL: http://www.isimtescil.net
 Updated Date: 2015-09-25T15:29:52Z
 Creation Date: 2012-07-12T18:15:55Z
 Registry Expiry Date: 2024-07-12T18:15:55Z
 Sponsoring Registrar: FBS Inc.
 Sponsoring Registrar IANA ID: 1110
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Name Server: NS8145.HOSTGATOR.COM
 Name Server: NS8146.HOSTGATOR.COM
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Fri, 13 May 2016 09:14:57 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars